Dagalisuiten, 2013


Gofarfossen

Godfarfossen, C-print, 2013
De siste fem årene har jeg tilbrakt mye tid på husmannsplassen Heggeset i fjellbygda Dagali. I mitt møte med mennesker og landskap der har det oppstått en serie portretter som jeg har et personlig forhold til. Heggeset har vært mitt orienteringspunkt for all bevegelse. Disse fotografiene som vises er mitt vitnesbyrd ovenfor dette stedet i vår tid og verden. Dagali har betydd mye for mange besøkende i flere generasjoner, også for Jan Groth på Heggeset som i det meste av sitt liv har funnet inspirasjon for sitt virke der oppe. Jeg og min familie har fått den glede å følge i Jan Groths fotspor. Og utbyttet av dette manifisterer seg i utstillingen «Dagalisuiten». «Dagalisuiten» består av 13 fargefotografier fra fargenegativ og alle bildene har en størrelse på 80 x 80 cm.
JanogClemens

Jan og Clemens, Turtagrø, C-print, 2013
Claes

Claes i vind og regn, C-print, 2013
Jegere

Jegere i landskap, C-print, 2013
Skudd

Skudd, C-print, 2013
Slakt

Slakt, C-print, 2013
Heggesetfolket

Heggesetfolket, C-print, 2013
Jan

Syver og Jan , Ustaoset, C-print, 2013
Heggeset

Nysnø, C-print, 2013
JanHeggeset

Store- Jan, C-print, 2013
Helgaogfiskerogn

Helga skyller rogn, C-print, 2013
Helgaogfiskegarn

Helga tar opp garn, C-print, 2013
gronenuten

Grønenuten, C-print, 2013